Procedure uitoefening van rechten

Het kan bijvoorbeeld gebeuren, dat ingeschreven personen op uw door IKOULA gehoste website, of personen die weten dat er persoonlijke gegevens over hen zijn in de hostingruimte die we u ter beschikking stellen, vragen we rechtstreeks om hun verkregen rechten uit de AVG uit te oefenen, in plaats van zich rechtstreeks tot u te wenden.

Men kan bijvoorbeeld denken aan iemand die zijn foto op uw website ziet en die deze graag verwijderd zou willen zien, of iemand die de informatie daarover zou willen corrigeren.

In principe dient de persoon rechtstreeks contact met u op te nemen: wij treden hier alleen op als onderaannemer, zodat u de natuurlijke persoon bent tot wie deze zich dient te wenden, de verantwoordelijke van de verwerking.

Het kan echter per ongeluk gebeuren, omdat deze persoon moeilijkheden zou ondervinden om contact met u op te nemen of simpelweg omdat deze onze contactgegevens in uw juridische kennisgeving zou hebben gevonden, dat de betrokken personen zich direct tot ons zouden wenden.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en meer in het bijzonder artikel 28-3 e), helpt IKOULA, in haar hoedanigheid van onderaannemer, u, voor zover dit mogelijk is, uw verplichting na te komen, in uw hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking, om te reageren op verzoeken die de betrokken personen bij ons indienen om hun rechten als bedoeld in hoofdstuk III van de AVG uit te oefenen.

Meer concreet vertelt deze procedure u hoe IKOULA alle eventuele verzoeken beheert die zij zou kunnen ontvangen van de betrokken personen bij een gegevensverwerking waarvan u de verantwoordelijke betreffende de verwerking bent en waarvan wij de onderaannemer zijn, uit naam van de rechten van de betrokkenen personen. Het gaat voornamelijk om de volgende rechten: recht op toegang, rectificatie, wissen en verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissing (inclusief profilering).

In overeenstemming met de specifieke contractuele voorwaarden die tezamen zijn overeengekomen, of, wanneer we geen specifiek document overeen zijn gekomen, betreffende de IKOULA-voorwaarden met betrekking tot de AVG die u hier kunt raadplegen, en meer in het bijzonder artikel 7 van deze IKOULA-voorwaarden met betrekking tot de AVG, wanneer personen ons aanvragen voor de uitoefening van rechten opeisen, dan „sturen wij u deze verzoeken na ontvangst per e-mail naar het adres dat door de klant is opgegeven op het moment van inschrijving op de diensten.“.

Na ontvangst van de e-mail via welke wij u het verzoek tot uitoefening van rechten toesturen, dient er snel gehandeld te worden: u hebt één maand om te reageren op het verzoek van de betrokken persoon.

Heeft u vragen over hoe te reageren op verzoeken van betrokken personen betreffende hun gegevens?

Klik dan op de volgende link naar de CNIL-website: https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces

Indien u problemen ondervindt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of, per telefoon via de volgende adresgegevens, zodat wij u kunnen helpen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Jean-Maxime PEYRAT
H&P Avocats,
26 rue Saussier Leroy,
75017 PARIJS, FRANKRIJK
Telefoon : +33 (0)1 86 95 08 58
dpo@ikoula.com

CookiesPrivacy