X

AANBIEDING ONTDEKKING 100 € betalen, 50 € cadeauMAAK EEN ACCOUNT AAN

Hoe u in één klik MongoDB kunt installeren op uw public cloud

Vandaag de dag concurreren er twee soorten databases: relationele databases (SQL) en niet-relationele databases (NoSQL). De Structured Query Language is de basis querytaal en betreft alleen relationele databases. Voor niet-relationele databases wordt een andere taal gebruikt, zoals MongoDB. Hier gaan we in deze gids de aandacht op vestigen. Hoe werkt MongoDB? Is dit beter dan MySQL, een referentie op het gebied van relationele databases? Wij zullen op uw vragen beantwoorden.

One Click Installatie videoMongoDB : Is deze relationele database beter dan MySQL?

Relationele en niet-relationele database: welke verschillen zijn er?

De relationele database is het dominante model, het wordt voornamelijk gebruikt door ontwikkelaars. Om dit te begrijpen, is het voldoende om gegevens te beschouwen als vele objecten met onderlinge relaties: een object kan verschillende links met anderen onderhouden, of een unieke relatie met een derde object hebben. Er bestaan ook verschillende soorten relaties:

 • De één-op-veel-relatie, genoteerd als 1-n,
 • De veel-op-veel-relatie, genoteerd als n-n,
 • De één-op-één relatie, genoteerd als 1-1.

Relationele databases worden voornamelijk gebruikt bij het beheer van een e-commerce en meer in het algemeen voor transacties.
Niet-relationele databases leggen ook links tussen objecten. Anderzijds is de capaciteit voor analyse en behandeling veel belangrijker. Daarom worden deze tools gebruikt op het gebied van Big Data. Hun werking is echter complex, daarom moeten de verschillende soorten NoSQL-databases worden voorgesteld:

 • De bases werken op basis van het principe van key/value : één gegeven, de sleutel wordt vervolgens geassocieerd met een ander gegeven, de waarde.
 • Kolom databases : de SQL relationele databases slaan gegevens op als kolommen. Dit is ook het geval voor niet-relationele databases, maar de NoSQL-versie stelt kolommen voor waarvan het aantal rules kan variëren.
 • De databases : onder deze categorie valt de MongoDB-database. De objecten worden vervolgens weergegeven in XMl- of JSON-formaat.
 • De basis van grafieken : ze hebben het voorrecht om complexe relaties te herstellen.

Niet-relationele databases worden in Big Data gebruikt voor analytische doeleinden, omdat hiermee een zeer grote hoeveelheid gegevens kunnen worden verwerkt. Wat biedt MongoDB met andere woorden? Wat zijn de functies ervan? Daar gaan we nu verder op in.

Wat zijn de bijzonderheden van MongoDB?

MongoDB is een open source NoSQL-database, ontwikkeld in 2007 door 10gen. We hebben reeds gezien dat het documentgericht is. In slechts 10 jaar heeft MongoDB vele gebruikers aangetrokken, waardoor deze NoSQL-database momenteel de meest populaire en meest gebruikte vorm is, vooral voor Node.Js-platforms. Ontdek hier de specifieke kenmerken ervan:

 • De programmeertaal van MongoDB:deze NoSQL-database is gecodeerd in C++. Anderzijds, zoals we eerder hebben vermeld, beheert het gegevens die zijn geformatteerd in Binary JSON, een op JavaScript geïnspireerd formaat. We begrijpen waarom deze database de voorkeur geniet voor de Node.Js.
 • Verschillende soorten verbindingen met de server:de client Mongo Shell, MongoChef, RoboMongo of Mongoclient zijn allemaal oplossingen die kunnen worden overwogen voor het gebruik van MongoDB.
 • MongoDB compatibiliteit : de database is compatibel met Linux, Windows en Mac.

Gebruik van MongoDB

Zoals we eerder hebben vermeld, worden niet-relationele databases zoals MongoDB voornamelijk gebruikt om een grote hoeveelheid ongestructureerde gegevens te verwerken. MongoDB geniet dan de voorkeur voor opslag en snelle exploitatie van verschillende documenten die geen bepaald patroon volgen.

Het voordeel van MongoDB zit in de mogelijkheid om horizontale schaalverdeling over meerdere servers te verspreiden, zonder functioneringsproblemen. Daarom is het ideaal voor grote websites. Anderzijds zorgt de mogelijkheid om gegevens op verschillende servers te verspreiden voor een constante beschikbaarheid van de applicatie.

MongoDB of MySQL: wat is de beste relationele database?

MySQL en MongoDB zijn intrinsiek verschillende databases vanwege hun zeer verschillende werking en reikwijdte. Het is echter wel mogelijk om enkele overeenkomsten te benadrukken.

De overeenkomsten tussen MongoDB en MySQL

 • De verzamelingen : de meeste databases slaan objecten op in tabellen. Dit is niet het geval voor MySQL en MongoDB, die gegevens in verzamelingen opslaan
 • Het BSON-formaat : het wordt door deze twee databases gebruikt om lijnen en velden in documenten en query-kolommen te vervangen.
 • Waarde en veldnaam : dit is de algemene samenstelling van de velden die worden gebruikt door MongoDB en MySQL.
 • Value/key : deze combinatie definieert een MongoDB-document, net als een document dat wordt gebruikt in MySQL, de relationele database.

MongoDB en MySQL: de verschillen

 • De werking van documenten : In een MySQL tabel hebben rijen dezelfde samenstelling. Anderzijds zijn de hoeveelheid waarden en het type gegevens altijd hetzelfde. Ook wanneer een wijziging moet worden aangebracht in een MySQL tabel, moet deze volledig worden herzien en worden geherstructureerd. Dit is niet het geval voor MongoDB documenten, die elk hun eigen structuur hebben. Hiermee kan, als de gebruiker dit nodig acht, de niet-relationele databasetabel worden aangepast en voltooid. Merk ook op dat de key van een niet-relationele database in verschillende documenten kan worden gevonden, wat niet het geval is in een SQL-database.
 • Gegevensextractie : de gegevensverwerking van MongoDB gebeurt in zijn eigen taal. Dankzij de "bibliotheken" kan de tool communiceren met de client, omdat hij de taal van deze laatste kan gebruiken. Dit is niet mogelijk met een relationele database zoals MySQL.

MongoDB of MySQL: wat moet ik kiezen?

Er bestaat geen goede of slechte keuze. MongoDB en MySQL zijn twee heel verschillende databases, die niet hetzelfde doel hebben. Daarom kunnen ze worden gecombineerd om een oplossing te bieden die perfect is aangepast aan de user. Anderzijds kunnen deze databases niet voor hetzelfde gebruik worden vergeleken, omdat ze teveel verschillen en uiteenlopende toepassingsgebieden hebben.

CookiesPrivacy