ISO-certificeringen

IKOULA zet zich in voor de voortdurende verbetering van haar diensten, voor een meer verantwoorde Cloud

ISO 50001 Energiebeheer

ISO 50001De ISO 50001-certificering getuigt van een proces van voortdurende verbetering naar een meer verantwoord energiebeheer. Hierin wordt een vrij nauwkeurig kader van eisen vastgesteld dat in de volgende punten kan worden samengevat (bron: https://www.iso.org):

  • Een beleid voor efficiënter energiegebruik ontwikkelen
  • Streefdoelen en doelstellingen vaststellen om dit beleid uit te voeren
  • Data gebruiken om een beter inzicht te krijgen in problemen in verband met energieverbruik en beslissingen te nemen om deze aan te pakken
  • Resultaten meten
  • De doeltreffendheid van het beleid evalueren
  • Voortdurend verbeteren van het energiebeheer

Meer informatie”

Mr Dũng LY - Directeur Général IKOULA"Bewust en verantwoord digitaal consumeren maakt deel uit van de identiteit van IKOULA. De ISO 50001-certificering is een van de manieren waarop onze teams hun voortdurende inzet tonen om je een kwaliteitsservice te bieden die rekening houdt met de milieu-uitdagingen waarmee zowel hardware als diensten gedurende hun levenscyclus worden geconfronteerd."
Dũng LY - Algemeen directeur IKOULAISO 27001

Beleid voor informatiebeveiliging

IKOULA vormt met haar datacenteractiviteiten het hart van de infrastructuur van de informatiesystemen van onze klanten. Onze verplichtingen tegenover hen, onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verplichten ons ertoe een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van informatiebeveiliging.

Sinds onze oprichting in 1998 zijn wij het slachtoffer geweest van vele aanvallen en hebben wij die altijd het hoofd kunnen bieden omdat wij veiligheid als een essentieel onderdeel van onze activiteiten beschouwen. In de loop van de tijd zijn deze aanvallen niet gestopt, integendeel. Deze "zwaarden van Damocles" worden steeds geraffineerder en wij moeten op deze veiligheidsincidenten anticiperen en voortdurend "tegenmaatregelen" ontwikkelen om de impact ervan te minimaliseren.

De overname door de groep SEWAN in september 2021, een IS0 27001 gecertificeerd bedrijf met expertise op het gebied van kwaliteit en beveiliging, is een troef om ons te helpen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van fysieke en digitale informatie met betrekking tot onze datacenteractiviteit te garanderen.

  • Het doel van vertrouwelijkheid is ervoor te zorgen dat informatie alleen toegankelijk is voor diegenen die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Om te voorkomen dat data uitlekken, moeten onze medewerkers de hun toegekende rechten en procedures eerbiedigen en mogen zij geen informatie verwerken tenzij zij daartoe zijn gemachtigd.
  • Integriteit is erop gericht de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie en de verwerking ervan te handhaven. Elke wijziging moet worden opgespoord en verantwoord.
  • Het doel van beschikbaarheid is te garanderen dat informatie te allen tijde toegankelijk is en dat IKOULA in staat is elk type incident te beheren dat de continuïteit van de activiteit bedreigt.

Met behulp van interne audits en analyses van veiligheidsrisico's zetten wij ons in voor een proces van beheer en voortdurende verbetering van ons ISMS, Information Security Management System (beheerssysteem voor informatiebeveiliging). Deze resultaten worden ten minste eenmaal per jaar gepresenteerd in een speciale bedrijfsevaluatie, waarbij een corrigerend en preventief actieplan wordt opgesteld.

De doelstellingen zijn: geen datalekken, geen corruptie van ons informatiesysteem en 99,99% beschikbaarheid. Deze doelstellingen worden bereikt door alle medewerkers van IKOULA bewust te maken van cyberbeveiliging en door waakzaamheid te betrachten, en door de procedures strikt na te leven.

Terwijl IKOULA de infrastructuur en tools levert om de ingezette resources te beveiligen, blijven onze klanten zelf verantwoordelijk voor hun applicaties en data. In geen geval hebben wij toegang tot de data van onze klanten, met uitzondering van de data die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun orders.

Het herkennen van gevoelige informatie en het aanpassen van het gedrag in de dagelijkse activiteiten moet een reflex zijn. Aarzel niet om in geval van twijfel contact op te nemen met uw manager, onze Information Systems Security Manager of onze ISMS Manager. Zij zijn er om u te adviseren over wat u moet doen.

Het is deze betrokkenheid van allen die onze reputatie en het vertrouwen van onze klanten zal versterken. Het is dit vertrouwen dat klanten bindt en binnenhaalt en dat onze groei en werkgelegenheid verzekert.
Ik reken op jullie allemaal.

Jean-Pascal MACCHI
- Algemeen directeur IKOULA