GDPR, Ikoula en u

Geachte klanten,

Dit is zeker geen verrassing voor u, le GDPR entrera en application 25 mei.
Omdat uw vertrouwen in ons van het allergrootste belang is, zijn hier enkele details over wat we organiseren rond deze nieuwe verordening en de gevolgen daarvan voor onze service.


1. Hoe bereidde IKOULA zich voor op de GDPR?

IKOULA is één van de oprichters van de vereniging CISPE, die werkt aan de ontwikkeling van een gedragscode voor hostingproviders, zodat deze voldoen aan de hoge normen van de GDPR.

Daarnaast bereiden we ons voor op de GDPR zelf om ervoor te zorgen dat op 25 mei de gegevensopslag die u op onze servers realiseert, voldoet aan de toepasselijke regelgeving en dus aan de GDPR: dit betreft met name een beoordeling van onze werkwijzen om ervoor te zorgen dat we u altijd de beste service bieden voor de beste prijs.


2. Welke gevolgen heeft de GDPR op de relatie die u heeft met IKOULA?

In principe verandert er niets: u kunt onze services net zo blijven gebruiken als voorheen. Aan de andere kant hebben we, om onze relatie te laten voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten, in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL de voorwaarden vastgesteld waaronder we uw gegevens hosten. U kunt het document hier lezen. Dit is het document dat u aan de bevoegde autoriteiten moet voorleggen, als een dergelijk verzoek aan u wordt gedaan.


3. Concreet, wat doet IKOULA voor mij in het kader van de GDPR?

Samengevat zet IKOULA zich in voor:

  • het aanwenden van een hoog niveau van beveiliging voor onze services: u dient echter, als verantwoordelijke voor de afwikkeling, beveiligingsmaatregelen te nemen die passen bij de categorieën van behandelingen die u aanwendt: indien uw gegevens zeer gevoelig liggen (omdat ze met name een risico vormen voor de vrijheden of de privacy van de betrokken personen), is het aan u om ervoor te zorgen dat u de juiste beveiligingssystemen kiest.
  • het uitsluitend verwerken van gegevens voor accommodatie- en back-updoeleinden, indien u zich voor deze service hebt ingeschreven.
  • het zorgen voor een hoge mate van vertrouwelijkheid van onze diensten: uw gegevens blijven uw gegevens en er is geen reden voor ons of iemand anders om deze te lezen zonder uw toestemming. Indien er een inbreuk op de beveiliging van uw gegevens wordt geconstateerd, laten we u dit weten, zodat u de nodige maatregelen kunt treffen.
  • u te informeren in geval van beroep op een onderaannemer: IKOULA verwerkt momenteel geen hostingservices en als dit het geval mocht zijn, bent u, en dat is normaal, de eerste die op de hoogte gesteld wordt.
  • uw gegevens in de Europese Unie of in een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als voldoende bescherming biedend, te hosten (tenzij u ervoor heeft gekozen uw gegevens onder te brengen in een land dat minder bescherming biedt)

Met andere woorden, wij zorgen ervoor dat de hosting van uw gegevens binnen de begrenzingen vallen van de GDPR en dat uw relatie met IKOULA in overeenstemming is met de GDPR.

Dit soort regelgeving ondersteunt onze visie op hosting. Wij danken u voor uw vertrouwen!