GDPR, Ikoula en u

Beste klanten,

Wij informeren u dat deze pagina geen betrekking heeft op de manier waarop wij de u rechtstreeks betreffende persoonsgegevens verwerken (en dat wij deze met name verzamelen in het kader van formulieren op onze website), waarvoor wij u uitnodigen om de volgende pagina te raadplegen: https://www.ikoula.nl/nl/vertrouwelijkheid.
Deze pagina behandelt de gegevens die wij "namens u" behandelen in het kader van onze functie van host (en dienovereenkomstig eventuele, u betreffende persoonlijke gegevens hosten, IP-adressen behandelen...) en u accommodatiediensten aanbieden en, in voorkomend geval en, op voorwaarde dat u geabonneerd bent op een dergelijke optie, wanneer wij u een back-up-dienst leveren.


1. Hoe kan IKOULA's rol als host uitgelegd worden in het kader van de AVG en de gewijzigde wet inzake persoonsgegevens, en wat zijn de gevolgen hiervan op de relatie die u onderhoudt met IKOULA?

IKOULA wordt vanwege zijn hoststatus beschouwd als een "onderaannemer" in de zin van de AVG. Dit geeft aanleiding tot een bepaald aantal verplichtingen en met name binnen haar relatie met elk van haar klanten, om de voorwaarden te reguleren waarbinnen het bedrijf als onderaannemer optreedt.


2. Wat zijn de contractuele bepalingen die met betrekking tot de AVG op IKOULA en u van toepassing zijn?

Om ervoor te zorgen dat onze relatie voldoet aan de wettelijke en regelgevende vereisten, hebben we in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL, de voorwaarden gespecificeerd waaronder wij uw gegevens hosten. U kunt het document hier lezen.
Voor de duidelijkheid hebben we de bepalingen met betrekking tot de AVG gescheiden van de bepalingen die van toepassing zijn op onze contractuele relatie.
De twee documenten die van toepassing zijn (tenzij er een speciaal contract tussen ons bestaat) zijn:


3. Ik host persoonlijke gegevens over IKOULA-services en wil deze aan IKOULA doorgeven

IKOULA kan uw verantwoordelijkheden als verantwoordelijke van de verwerking niet vervangen. Anderzijds kan zij u met name adviseren over de beveiligingsmaatregelen die u voor uw verwerkingen dient te treffen. Om dit te doen, moet zij echter op een preciezere wijze de betreffende verwerkingen kennen om u op nuttige wijze van advies te kunnen zijn en de beveiligingsmaatregelen voor te stellen die het meest geschikt zijn voor uw specifieke situatie. U maakt deel uit van een dergelijke situatie? Vul het formulier in dat toegankelijk is op de volgende pagina: : Formulier voor de opgave van persoonlijke gegevens IKOULA.
Op deze basis zullen onze diensten contact met u opnemen om met u dit punt te bespreken.


4. Wat doet IKOULA concreet voor mij in het kader van de AVG?

Samengevat zet IKOULA zich in voor:

  • het in werking stellen van een hoog beveiligingsniveau voor onze diensten: als verantwoordelijke van de verwerking dient u er zeker van te zijn dat u van uw kant beveiligingsmaatregelen neemt die aangepast zijn aan de categorieën van verwerking die u in werking stelt: indien uw gegevens erg gevoelig zijn (omdat ze met name een risico vormen voor de vrijheid of de privacy van de betrokken personen), is het aan u om ervoor te zorgen dat u de juiste beveiligingssystemen kiest: vul het formulier in waarvan de link in sectie 3 wordt weergegeven en raadpleeg ons als u veranderingen wilt aanbrengen
  • Uitsluitend de gegevens te verwerken voor accommodatie en back-up-doeleinden (indien u zich hebt geabonneerd op deze laatste service)
  • het zorgen voor een hoog niveau van vertrouwelijkheid van onze diensten: uw gegevens zijn uw gegevens en er is geen reden voor ons of iemand anders om deze zonder uw toestemming te raadplegen. Als er een inbreuk op de beveiliging van uw gegevens wordt geconstateerd, laten we u dit weten zodat u de nodige maatregelen kunt nemen
  • u te informeren in geval van een beroep op een onderaannemer: IKOULA onderbesteedt momenteel geen hostingdiensten en als dit het geval zou zijn, wordt u - en dit is normaal - als eerste op de hoogte gesteld
  • het hosten van uw gegevens in de Europese Unie of in een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als in het bezit zijnde van een toereikend beschermingsniveau (tenzij u ervoor hebt gekozen om uw gegevens te hosten in een land dat onvoldoende beschermingsniveau heeft)

5. Wat gebeurt er als IKOULA een verzoek ontvangt om de rechten van een persoon uit te oefenen vanwege zijn aanwezigheid in een verwerking waarvoor ik verantwoordelijk ben?

Als IKOULA een verzoek ontvangt betreffende de uitoefening van rechten die voor u bestemd is in uw hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking, zullen we de procedure in werking stellen die u kunt raadplegen door de volgende link te volgen Procedure uitoefening van rechten


6. Heeft u nog vragen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het adres rgpd@ikoula.com of dpo@ikoula.com.
Dit soort regelgeving ondersteunt onze visie op hosting. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.