AANBIEDING ONTDEKKING 108 € betalen, 42 € cadeauMAAK EEN ACCOUNT AAN

Hoe kunt u Kubernetes in "1 klik" op uw Public Cloud installeren?

Containerisatie is gericht op het opzetten van lichte en geïsoleerde omgevingen die de uitvoering van een applicatie (of een "micro-service") mogelijk maken. Er zijn de nodige voordelen: creatie, implementatie en vereenvoudigd onderhoud.

In veel infrastructuren zijn de gebruikte middelen veel zwakker dan een equivalente werking in gevirtualiseerde modus, omdat de omgeving wordt beperkt tot het strikte minimum voor het functioneren van de uitvoering ervan.

Het plaatsen en beheren van containers wordt enorm vergemakkelijkt door het gebruik van een orkestratieoplossing. In dit geval kan gekozen worden voor de door Google ontwikkelde toonaangevende oplossing: « Kubernetes » ?

Voordat we het hebben over de voordelen van Kubernetes By IKOULA en zien hoe we het in uw Public Cloud kunnen plaatsen, nemen we de tijd om meer te weten te komen over deze open source tool.
 • Rol : Kubernetes « Master » (of "Controleplan") of « Worker » (« Gegevensplan »)
 • Versie : 1.14.1 (gedateerd op het tijdstip van het samenstellen)
 • Besturingssysteem : GNU/Linux Debian 9

Kubernetes by IKOULA
Kubernetes: de oplossing voor containerbeheer

Wat is Kubernetes?

Kubernetes, beter bekend als « k8s », heeft tot doel de ontplooiing, het beheer, de uitvoering en de coördinatie van applicaties te automatiseren die in containers aanwezig zijn en die op hun beurt worden ingezet ten bate van een reeks machines (fysiek of virtueel) en dit tijdens de gehele levenscyclus hiervan.
Dit in 2015 uitgebrachte project werd oorspronkelijk intern ontwikkeld door het bedrijf Google en vervolgens aangeboden aan de "Cloud Native Computing Foundation" (C.N.C.F.)

Hoe Kubernetes werkt

Kubernetes is een innovatief hulpmiddel dat concepten en begrippen bevat die hem eigen zijn.

Samenstelling

 • Het controleplan : Soms "Master" genaamd, handelt het hier over een machine (of meerdere als men deze op een hoog beschikbaarheidsniveau wil aanwenden) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hoofdtoepassing (de API leverend) en de interne containers die verantwoordelijk zijn voor de bediening en opslag van de Kubernetes-infrastructuurconfiguratie.
 • Het dataplan : Soms "Worker" of "Nodes" genoemd: het handelt hier over de machine (of alle machines) die de containers host ("Pods" genaamd in het Kubernetes-jargon) en bestuurd met het besturingsplan via een applicatie die "Kubelet" genoemd wordt.

Concepten

 • De pods : In de Kubernetes-context zijn Pods een aantal identieke containers die eventueel over verschillende Nodes zijn verdeeld. Door deze replicatie biedt het systeem een overbelasting en de ideale verdeling van de belasting.
 • De diensten : Het handelt hier om een element dat bepaalt welke pods moeten samenwerken en welk toegangsbeleid voor het leveren van een service moet worden aangewend.
 • De controller : Dit is een interne component die de invoering, de creatie of de vernietiging van de pods beheert die ze beheren volgens vastgestelde regels (bijvoorbeeld schaalbaarheid of stijgen / dalen in versie).
 • De scheduler : Dit component is verantwoordelijk voor het ladingsevenwicht, met andere woorden de juiste verdeling van pods over de verschillende beschikbare nodes.

Kubernetes: Wat zijn de voordelen?

Zoals eerder vermeld, stelt de containerisatie gebruikers in staat zich te concentreren op de werking van de applicatie, zonder zich zorgen te hoeven maken over het beheer van gebruikssystemen of infrastructuur. Sommige toepassingen moeten echter over verschillende containers worden verdeeld en hoewel deze voordelen van nut zijn, vereisen deze aanwendingen aanzienlijke inspanningen voor de in werking stelling.

Hier grijpt Kubernetes in en vereenvoudigt de toepassingen: het volstaat om hem de samenstelling van een multi-containertoepassing aan te geven en de tool houdt zich bezig met de implementatie en de controle en zal u vele tools ter beschikking stellen die de updates en wijzigingen mogelijk maken.

Het laatste pluspunt van Kubernetes ligt in de veelzijdigheid: hij kan in meerdere omgevingen worden geïnstalleerd, zoals een cloud-instantie of een fysieke server, of in een door een provider geïntegreerde modus.

Kubernetes by IKOULA : vrijheid et beheersing

Waarom IKOULA kiezen?

De keus om Kubernetes bij IKOULA te gebruiken, biedt verschillende voordelen:

 • Een reële vrijheid in gebruik : In de voortgaande lijn van de open benadering en open source van onze public cloud-oplossing CLOUD IKOULA ONE bieden we gebruikers volledige flexibiliteit binnen hun Kubernetes-infrastructuur. Niets dwingt hen om al hun bronnen alleen bij ons in te zetten.
  Verschillende scenario's zijn mogelijk. Ze kunnen naar voorkeur hun "Nodes" en hun master bij ons hosten of hun "Nodes" bij andere hosts hosten, terwijl ze hun master bij ons installeren en vice versa.
 • Beheersing van de softwareversie : Hoewel de meeste hosts eenzijdig beslissen over automatische updates, kunnen de gebruikers met IKOULA zelf versioning en updates beheren.
 • De installatie van een specifiek controleplan : Afgelopen met de gecontaineriseerde of gedeelde infrastructuren, hier hebben gebruikers hun eigen controleplan (geïmplementeerd in een specifiek exemplaar) om alles te beheren via de Kubernetes-API of via een klanttype "kubectl".
 • Fysieke serverondersteuning : Omdat we weten dat bepaalde werkbelastingen veel baat hebben bij een fysieke omgeving, biedt onze Kubernetes-aanbieding de mogelijkheid "Nodes" in te zetten op fysieke servers (bij IKOULA of bij een ander hostingbedrijf).
  Ook hier bent u degene die beslist: een voorgeconfigureerde Node K8s-server, automatische installatie en configuratie via een script of handmatige installatie van de kubelet op een bestaand systeem.
 • Een Kubernetes-laboratorium om de tool te testen voordat u begint : Oplossingen zoals « Minikube » (https://kubernetes.io/docs/tutorials/hello-minikube/) of « K3S » (https://k3s.io/)stellen de gebruiker in staat vertrouwd te raken met de Kubernetes-omgeving, werkend met een cluster met één knooppunt. Onder de One-Click-applicaties die door IKOULA zijn gemaakt, bestaan voorgeïnstalleerde versies.
 • Duidelijke en vereenvoudigde facturering : Kubernetes "Master" (of "Control Plan") functionerend op basis van een VM Medium en Kubernetes "Worker" (of "Data Plan") op basis van een VM Small a minima, de facturering wordt uitgevoerd volgens de tarieven die overeenkomen met de aard van de bronnen en het tijdstip van gebruik daarvan .

Hoe kunt u Kubernetes in één klik installeren?

Omdat de installatie van VM's die Kubernetes ondersteunen, het Controleplan en / of de Workers ervan soms ingewikkeld zijn, hebben we deze applicaties vooraf geïnstalleerd en hebben wij deze via één klik bruikbaar gemaakt.

Installatievideo One Click